Brede School de Kraal

Wij zijn een onderdeel van Brede School De Kraal. Breed betekent dat er meerdere partners binnen De Kraal functioneren die zoveel mogelijk gebruik maken van elkaars kwaliteiten bij de opvoeding en het onderwijs aan de kinderen. In De Kraal zijn naast Oeboentoe peuteropvang Watoto, oecumenische basisschool Kawama, buitenschoolse opvang Anansi, een servicepunt van Bibliotheek Waterland en een sportzaal, waar Spurd activiteiten organiseert, gehuisvest.

Binnen De Kraal heeft Oeboentoe per leeftijdscategorie een eigen afgebakende, overzichtelijke unit met een eigen ingang, waar de kinderen met leeftijdsgenoten veilig met elkaar leren en werken. De school heeft een ruim schoolplein waar de oudere kinderen heerlijk kunnen buitenspelen. Voor de onderbouw is er een intiem schoolplein, waar de jongere kinderen veilig kunnen spelen zonder ondersteboven gelopen te worden.

Ouders aan het woord

"Mijn kind vindt het heerlijk om naar school te gaan, vanwege de lessen, klasgenootjes én zijn juffen."

"Hij kan er echt kind zijn én tegelijkertijd wordt hij volop uitgedaagd."