Waarom kiezen voor Oeboentoe

Het is belangrijk dat u een school vindt die bij u en uw kind past. Wat hierbij nog belangrijker is dat uw kind goed onderwijs krijgt en zich prettig voelt op school. U bent van harte welkom om met ons kennis te maken en in de school een kijkje te komen nemen hoe wij werken, leren en spelen. In dit kennismakingsgesprek bespreken we wat voor u belangrijk is. Hier hebben we alvast een paar kenmerken van obs Oeboentoe op een rijtje gezet:

Kleinschalige school
Met circa 200 leerlingen op onze school kennen alle leerlingen en leerkrachten elkaar en hebben we persoonlijke aandacht voor elk kind. Ouders en leerlingen ervaren het klimaat in de klassen als plezierig en veilig. Daarom voelen de kinderen zich welkom en gaan ze met plezier naar school. 
Ouders zijn tevreden over de betrokkenheid van de leerkrachten, die goed en makkelijk benaderbaar zijn. Samen vormen de leerkrachten een hecht team, dat altijd klaar staat voor leerlingen, ouders en collega's.

We halen de echte wereld naar binnen
Ons uitgangspunt is dat elk kind veel talenten heeft. Daarom stimuleren we dat onze leerlingen hun eigen talenten ontdekken en verder ontwikkelen. In de groepen leren kinderen van elkaar en van leerkrachten, in een inspirerende en uitdagende omgeving. 's Ochtends krijgen de kinderen voor de vakken taal, lezen en rekenen instructies aan de hand van gerenommeerde lesmethoden. In de middag besteden we aandacht aan de wereld om ons heen en komen vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, leefstijl, creativiteit, expressie en sociale redzaamheid thematisch aan de orde. We sluiten daarbij aan bij de belevingswereld van de leerlingen en er worden creatieve en technische verwerkingsopdrachten gebruikt. Elk thema wordt afgesloten met een activiteit rondom het thema. Twee keer per jaar worden de ouders uitgenodigd bij de afsluiting van het thema. Het is mooi om te zien dat kinderen een thema niet alleen op school maar ook na schooltijd verder oppakken. Zo wordt hun ontwikkeling breed gestimuleerd.

Veiligheid binnen je eigen groep
We zijn gehuisvest in een modern multifunctioneel gebouw, waarin iedere groep een vaste ingang en een eigen groepsruimte heeft. Dit zorgt in ons grote gebouw voor een intieme en veilige sfeer, waarbinnen kinderen samen onderzoeken en leren.
Op Oeboentoe hanteren we in iedere groep dezelfde gedragsregels. Daarnaast maken wij gebruik van de methode KWINK, dit is een methode voor sociaal-emotioneel leren. We creëren op deze wijze een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8.

Doorgaande lijn van 2-12 jaar
We werken samen met de inpandige peuteropvang Watoto en stemmen ons aanbod op elkaar af. Kinderen die de peuteropvang bezoeken zijn zo al vanaf heel jonge leeftijd gewend aan de gang van zaken op school en kunnen gemakkelijke overstappen naar groep 1.
Buitenschoolse opvang Anansi is ook in ons gebouw gehuisvest, waardoor u zich als (werkende) ouder geen zorgen hoeft te maken over de opvang van uw kind voor- en na schooltijd.

Gratis naschoolse activiteiten
Elke middag zijn er op Oeboentoe gratis naschoolse activiteiten. Je kunt meedoen aan workhops in een breed cultureel en sportief scala. We werken samen met onze vaste partners Cultuurhuis Wherelant, Nederlands Kinder Theater, SPURD (sportorganisatie Purmerend) en de muziekschool Waterland.


Wilt u meer weten over onze school? Lees dan onze Jaargids 2023-2024.

Ouders aan het woord

"De leerkrachten zetten zich echt in om uit onze dochter te halen wat erin zit."

"De hulp en begeleiding die ze krijgt, zijn goed voor haar werk, haar resultaten en haar zelfvertrouwen."