Cultuurhuis Wherelant

Kunstenaar in school
Cultuurhuis Wherelant verzorgt voor Oeboentoe het programma Kunstenaar in school, gericht op disciplines als beeldende kunst, theater, dans, media, muziek. Daarbij ligt de focus op het leren omgaan met materiaal en techniek, creatief denken, sociale vaardigheden, samenwerken, onderzoeken en het ontdekken van het eigen talent.

Praktijkatelier Oeboentoe 
Oeboentoe is in het schooljaar 2019-2020 i.s.m. met Cultuurhuis Wherelant een Praktijkatelier voor alle leerlingen gestart, waarin een divers aanbod een bredere ontwikkeling mogelijk maakt. De docent laat kinderen via de Ontdekapp (www.ontdekapp.nl) de domeinen techniek, natuur en kunst ontdekken. Ook is gestart met een focusgroep waarin leerlingen in de gelegenheid worden gesteld om via 'hands-on leren' te werken aan vaardigheden en kennisdoelen van de basisschool.
Wij zijn de gemeente Purmerend zeer erkentelijk voor de subsidie die dit mede mogelijk maakt.


Voor meer informatie, kijk op de website van Wherelant.

 

Leerlingen aan het woord

"Je krijgt veel aandacht en wordt geholpen als je hulp nodig hebt."

"De juf is alleen streng als het echt nodig is en dat vind ik goed."