Cultuurhuis Wherelant

Kunstenaar in school
Cultuurhuis Wherelant verzorgt voor Oeboentoe het programma Kunstenaar in school, gericht op disciplines als beeldende kunst, theater, dans, media, muziek. Daarbij ligt de focus op het leren omgaan met materiaal en techniek, creatief denken, sociale vaardigheden, samenwerken, onderzoeken en het ontdekken van het eigen talent.

Praktijkatelier Oeboentoe 
Oeboentoe start in het schooljaar 2019-2020 i.s.m. met Cultuurhuis Wherelant een Praktijkatelier voor alle leerlingen, waarin een divers aanbod een bredere ontwikkeling mogelijk maakt. De docent laat kinderen via de Ontdekapp (www.ontdekapp.nl) de domeinen techniek, natuur en kunst ontdekken. Ook wordt gestart met een focusgroep waarin leerlingen in de gelegenheid worden gesteld om via 'hands-on leren' te werken aan vaardigheden en kennisdoelen van de basisschool.
Wij zijn de gemeente Purmerend zeer erkentelijk voor de subsidie die dit mede mogelijk maakt.


Voor meer informatie, kijk op de website van Wherelant.

 

Leerkrachten aan het woord

"We hebben veel mogelijkheden tot zelfontwikkeling en ruimte voor eigen inbreng."

"Er hangt een heel fijne sfeer en collega's staan altijd voor elkaar klaar."