Onze resultaten

In het schooljaar 2019-2020 scoorden de leerlingen van Oeboentoe met een gemiddelde van 536,9 boven het landelijk gemiddelde.

We vinden het van belang dat we uit de leerlingen halen wat erin zit en dat hun talenten zo optimaal mogelijk tot ontplooiing komen. We monitoren gedurende alle schooljaren de resultaten die leerlingen behalen. Uit de toetsen en alle taken die kinderen maken, halen we veel informatie. Natuurlijk willen we het beeld van de leerling compleet maken. We hechten dan ook belang aan de mening van de ouders en leerlingen. In een open gesprek over de ontwikkelingen van het kind worden de bevindingen van de leerkracht, leerling en ouders aan elkaar gekoppeld.
 
Kwaliteit van ons onderwijs is voldoende
De kwaliteit van ons onderwijs wordt periodiek getoetst door de Inspectie van het Onderwijs. Bij de laatste inspectie werden wij beoordeeld met een voldoende. Wilt u meer weten over de waardering van Inspectie, bekijken dan het laatste inspectierapport.
 
Eindresultaten en uitstroom naar het voortgezet onderwijs
De resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem en de uitstroompercentages naar het voortgezet onderwijs kunnen een graadmeter zijn voor de kwaliteit van het onderwijs, maar we moeten hier wel heel voorzichtig mee omgaan. Naar onze mening zeggen cijfers vooral iets als je die afzet tegen de eigen mogelijkheden van het kind. Wij zijn dan ook trots op de terugkoppeling die wij krijgen van de scholen waar onze kinderen naar toe gaan: "Leerlingen van de Oeboentoe zijn gewend zelfstandig te leren."

Op Oeboentoe nemen wij de Centrale Eindtoets af. Meerdere malen per schooljaar analyseren wij de leerresultaten en passen ons onderwijsaanbod hier op aan. Klik hier voor de resultaten van de eindtoets 

In groep 8 geven wij advies over de middelbare school die past bij het niveau van uw kind. Wij kijken daarvoor onder andere naar leerprestaties en aanleg en ontwikkeling van het kind. We betrekken ouders en kinderen zo optimaal mogelijk bij dit advies om daarmee zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wijze waarop het kind zich heeft ontwikkeld. Hier vindt u de actuele uitstroomgegevens.

Waardering leerlingen en ouders
In voorjaar 2018 hebben wij onderzoek gedaan naar de tevredenheid van ouders en leerlingen.
Wij zijn er bijzonder trots op dat de leerlingen ons het rapportcijfer 8,5 geven. Ze zijn zeer tevreden over de veilige sfeer op school, over wat ze allemaal op school leren en hoe ze daarbij worden geholpen door de juf of meester. Ouders geven aan dat hun kinderen met plezier naar school gaan en zich bij ons heel veilig voelen.
 

Ouders aan het woord

"De kinderen werken steeds aan verschillende thema's."

"Spelenderwijs leren de kinderen zo heel veel. Het is fijn dat leerlingen elkaar hierbij helpen."