Onze schooltijden

 
maandag 08.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
dinsdag 08.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
woensdag 08.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
donderdag 08.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
Tien minuten voor aanvang van de lestijd gaat de school open. De leerkrachten zijn 10 minuten vóór aanvang van de lestijd in het lokaal aanwezig om de leerlingen welkom te heten en toezicht te houden op de gezamenlijke ruimtes. Dit komt de veiligheid van onze leerlingen ten goede. De leerlingen lunchen samen met de groepsleerkracht in de klas.

Vakantierooster en vrije dagen 2018-2019
 
Studiedag OPSPOOR - alle leerlingen vrij 4 oktober 2018
Studiedag Oeboentoe - alle leerlingen vrij 29 oktober 2018
Herfstvakantie 22 oktober t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Studiemiddag Oeboentoe - v.a. 12 uur alle leerlingen vrij 6 februari 2019
Studiedag Oeboentoe - alle leerlingen vrij 15 februari 2019
Voorjaarsvakantie 18 februari t/m 22 februari 2019
Studiedag Oeboentoe - alle leerlingen vrij 20 maart 2019
Studiedag Oeboentoe - alle leerlingen vrij 18 april 2019
Goede Vrijdag vrij /Pasen 19 april t/m 22 april 2019
Meivakantie 23 april t/m 5 mei 2019
Hemelvaart 30 mei t/m 31 mei 2019
Pinksteren 10 juni 2019
Studiedag Oeboentoe - alle leerlingen vrij 11 juni 2019
Roostervrije dag - alle leerlingen vrij 12 juli 2019
Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 2019
Op studiedagen zijn de leerlingen vrij en werken de leerkrachten.
 
'Kom in de klas'-dagen!
Om u te laten zien en beleven wat uw kind elke dag bij ons op school leert en doet, nodigen wij ouders graag uit om eens binnen te lopen in de klas. Hiervoor hebben wij gedurende het schooljaar vijf verschillende dagen vastgesteld waarop u, op een voor u geschikt tijdstip, in de klassen kunt komen kijken. U bent de hele schooldag welkom en kunt dus tijdens de reken- en taallessen meekijken, maar uiteraard ook bij thema-activiteiten. De leerkrachten volgen hun reguliere rooster en geven dus ook klassikale instructies; maar de kinderen gaan ook zelfstandig of in kleine groepjes aan de slag. Op de volgende dagen bent u welkom om een kijkje te komen nemen:
 
  • Dinsdag 09-10-2018
  • Maandag 26-11-2018
  • Woensdag 13-02-2019
  • Donderdag 07-03-2019
  • Vrijdag 24-05-2019
     

Leerlingen aan het woord

"Je krijgt veel aandacht en wordt geholpen als je hulp nodig hebt."

"De juf is alleen streng als het echt nodig is en dat vind ik goed."