Onze schooltijden

 
maandag 08.30-12.00 uur 12.00-14.00 uur
dinsdag 08.30-12.00 uur 12.00-14.00 uur
woensdag 08.30-12.00 uur 12.00-14.00 uur
donderdag 08.30-12.00 uur 12.00-14.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur 12.00-14.00 uur
Tien minuten voor aanvang van de lestijd gaat de school open. De leerkrachten zijn 10 minuten vóór aanvang van de lestijd in het lokaal aanwezig om de leerlingen welkom te heten en toezicht te houden op de gezamenlijke ruimtes. Dit komt de veiligheid van onze leerlingen ten goede. De leerlingen lunchen samen met de groepsleerkracht in de klas.

Vakantierooster 2019-2020

Herfstvakantie             21 oktober t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie              20 december t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie        17 februari t/m 21 februari 2020
Paasvakantie               10 april 2020 t/m 13 april 2020
Meivakantie                 27 april 2020 t/m 8 mei 2020
Hemelvaart + vrijdag   21 mei 2020 t/m 22 mei 2020
Pinkstervakantie            1 juni 2020
Zomervakantie              3 juli 2020 t/m 14 augustus 2020


Studiedagen 2019-2020
Op studiedagen zijn de leerlingen vrij en werken de leerkrachten.

Vrijdag 18 oktober 2019  (voor de herfstvakantie)
Maandag 25 november 2019
Maandag 6 januari 2020 
Vrijdag 14  februari 2020 (voor de voorjaarsvakantie)
Donderdag  9 april 2020 (voor Pasen)
Dinsdag 2  juni 2020 (na Pinksteren)

 
'Kom in de klas'-dagen en Kijkavonden!
Dit jaar zullen we de zaakvakken in vijf thema's aanbieden. Het eerste thema waar we mee starten is: Vriendschap. Ook doen we mee met de Kinderboekenweek waarin onder het motto Reis mee! voertuigen centraal staan. Over de start en afsluiting van een thema wordt u altijd geïnformeerd.

Kijkavonden:

Woensdag 16 oktober 2019, 19.00-20.00 uur  
Woensdag 22 april 2020, 19.00-200 uur


 

Leerkrachten aan het woord

"We hebben veel mogelijkheden tot zelfontwikkeling en ruimte voor eigen inbreng."

"Er hangt een heel fijne sfeer en collega's staan altijd voor elkaar klaar."