Onze schooltijden

 
maandag 08.30-14.00 uur
dinsdag 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-14.00 uur
donderdag 08.30-14.00 uur
vrijdag 08.30-14.00 uur
Tien minuten voor aanvang van de lestijd gaat de school open. De leerkrachten zijn 10 minuten vóór aanvang van de lestijd in het lokaal aanwezig om de leerlingen welkom te heten en toezicht te houden op de gezamenlijke ruimtes. Dit komt de veiligheid van onze leerlingen ten goede. De leerlingen lunchen samen met de groepsleerkracht in de klas. Op Oeboentoe krijgen alle leerlingen een Dopperfles om water uit te drinken. Wij stimuleren een gezonde leefstijl. Wij vragen u daarom een gezonde lunch en groenten/fruit voor in de kleine pauzes mee te geven.
 
Vakantierooster 2021-2022
 
herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie Vrij 24 december 2021 t/m 7 januari 2022
voorjaarsvakantie 21 februari t/m 25 februari 2022
Paasvakantie 15 april 2022 t/m 18 april 2022
meivakantie 25 april 2022 t/m 6 mei 2022
Hemelvaart + vrijdag 26 mei 2022 t/m 27 mei 2022
Pinkstervakantie 6 juni 2022
zomervakantie Vrij 15 juli 2022 t/m 26 augustus 2022
Studiedagen 2021-2022
Op studiedagen zijn de leerlingen vrij en werken de leerkrachten.
 
Maandag 13 september 2021 Leerlingen vrij
Vrijdag 15 oktober 2021 Leerlingen vrij
Woensdag 24 november 2021 Leerlingen vrij
Vrijdag 18 februari 2022 (voor Voorjaarsvakantie) Leerlingen vrij
Maandag 13  juni 2022 Leerlingen vrij
Thema's en kijkavonden
Dit jaar zullen we geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en burgerschap aanbieden in vijf thema's. Ook doen we 6 oktober t/m 17 oktober 2021 mee met de Kinderboekenweek waarin onder het motto Worden wat je wil! in boeken de geschiedenis tot leven komt. Over start en afsluiting van een thema wordt u altijd geïnformeerd. U kunt dit jaar twee avonden komen kijken naar de resultaten van de thema's op:
  • Woensdag 13 oktober 2021, 19.00-20.00 uur
  • Woensdag 13 april 2022, 19.00-20.00 uur (afsluiting van de Talentweken)


 

Ouders aan het woord

"Mijn kind vindt het heerlijk om naar school te gaan, vanwege de lessen, klasgenootjes én zijn juffen."

"Hij kan er echt kind zijn én tegelijkertijd wordt hij volop uitgedaagd."