Peuteropvang Watoto

Peuteropvang Watoto is gevestigd in het schoolgebouw. Op Watoto is veel aandacht voor de (taal)ontwikkeling van uw kind. Bijvoorbeeld tijdens rollenspellen, kringactiviteiten, zingen en (voor)lezen. Zo wordt goed aangesloten bij de belevingswereld van de kinderen. Oeboentoe en Watoto werken samen aan thema's en feesten. Uw peuter kan zo ook op een speelse manier kennismaken met de basisschool. Dat verkleint de 'grote' stap naar het basisonderwijs.

Makkelijk doorstromen naar groep 1
Als uw kind doorstroomt van Watoto naar Oeboentoe vindt er met toestemming van de ouders een warme overdracht plaats. De ontwikkeling van het kind wordt besproken en eventueel gesignaleerde leer- en ontwikkelingsproblemen worden overgedragen. Door deze vroegtijdige onderkenning van eventuele problematiek, kan de juiste onderwijsbehoefte sneller tot stand komen. Zo is de overstap naar de basisschool voor u en uw kind vanzelfsprekend.

Meer weten over Watoto?
Kijk dan eens op de website van Kinderopvang Purmerend waar u uw kind ook kunt inschrijven.

Leerkrachten aan het woord

"We hebben veel mogelijkheden tot zelfontwikkeling en ruimte voor eigen inbreng."

"Er hangt een heel fijne sfeer en collega's staan altijd voor elkaar klaar."