Bibliotheek Waterland

De bibliotheek op school
Lezen is leuk én belangrijk voor de taalontwikkeling! In onze school staat in samenwerking met de Bibliotheek Waterland een bibliotheek op school met een collectie van ruim 5.000 boeken voor kinderen 0-12 jaar waarvan ook niet-leerlingen van de school gebruik kunnen maken. Deze volwaardige bibliotheek bevordert taalontwikkeling, leesplezier en mediawijsheid van onze leerlingen.

Leesbevordering en mediawijsheid
Een leesconsulent van de bibliotheek ondersteunt het leesonderwijs in de klas. Doel is kinderen te laten ervaren dat lezen leuk is. Handig hulpmiddel daarbij is het digitale SchoolWise. Daarmee ontdekken kinderen zelf leuke boeken, maar ook betrouwbare, relevante informatie op het internet, voor spreekbeurten, werkstukken of projecten. Door bij te houden wat ze hebben gelezen en wat ze daarvan vonden, ontvangen de leerlingen kleine beloningen in hun virtuele prijzenkast.

Taalontwikkeling stimuleren met de VoorleesExpress
Ook kunnen ouders via de school inschrijven voor de VoorleesExpress. De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. Een vrijwilliger van de VoorleesExpress komt bij u thuis voorlezen. Zo stellen we ouders in staat om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren - op hun eigen manier.

Bibliotheekservicepunt voor jong én oud
De bibliotheek op school is ook een servicepunt van de bibliotheek voor iedereen. Volwassenen kunnen van het service punt gebruik maken door thuis via de website te reserveren en af te halen in de De Kraal.
Kinderen en volwassenen uit de wijk kunnen op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30-16.00 uur van het servicepunt. Kinderen tot 14 jaar kunnen meteen een leuk boek uit kiezen en lenen. Volwassenen kunnen van het servicepunt gebruik maken door thuis via de website media te reserveren en deze af te halen in de De Kraal en daar ook weer in te leveren. Ook media die in de bibliotheek aan de Waterlandlaan zijn geleend, kunnen bij het servicepunt worden ingeleverd. Zo is de bibliotheek lekker dichtbij voor jong én oud!

Leerkrachten aan het woord

"We hebben veel mogelijkheden tot zelfontwikkeling en ruimte voor eigen inbreng."

"Er hangt een heel fijne sfeer en collega's staan altijd voor elkaar klaar."