Verbinden

Oeboentoe betekent Eén-zijn.
De naam Oeboentoe (Ubuntu) is een begrip uit de Zuidafrikaanse Zulu-filosofie. Het betekent dat je alleen mens kunt zijn in relatie met andere mensen. Met andere woorden: je hebt elkaar nodig om als mens goed te kunnen functioneren en we vullen elkaar aan met onze unieke kwaliteiten.

Wij leren kinderen om goede en gelukkige mensen te zijn, door open te staan voor de wereld, het leven, voor een ander en voor jezelf. Wij bieden enerzijds ruimte voor zelfontplooiing, maar geven ook richting aan hoe je als individu binnen het collectief kunt schitteren. Samen vinden we het antwoord op de vraag: Hoe kun jij met jouw talenten een bijdrage leveren aan het geheel? Zo zorgen we samen voor een gelukkig kind, een gelukkige klas, een gelukkige school en een gelukkige wereld.

Ouders aan het woord

"Mijn kind vindt het heerlijk om naar school te gaan, vanwege de lessen, klasgenootjes én zijn juffen."

"Hij kan er echt kind zijn én tegelijkertijd wordt hij volop uitgedaagd."