Onze speerpunten

Professionalisering                                             
Het team van Oeboentoe werkt sinds het schooljaar 2019-2020  tijdens tweewekelijkse 'professionele leergemeenschappen' (PLG's) aan de kwaliteit van het onderwijs. Ook in het komend schooljaar 2021-2022 zullen wij daarmee verder gaan. We ontwikkelen daarbij kwaliteitskaarten, waarmee belangrijke werkprocessen op school worden geborgd. Basiskwaliteit in de kernvakken zal daarbij voorop staan: Goed schrijfonderwijs, rekenen (werken op papier), spelling in doorgaande didactische lijn, taal en begrijpend lezen (startpakket Zuid-Vallei), muziekonderwijs met de methode 1-2-3 Zing! en de methode Naut Meander Brandaan als onderdeel van onze thema's. In de onderbouw staat het observeren en registreren in KIJK! centraal.
Dit schooljaar 2021-2022 zijn we gestart met een scholingstraject EDI (Expliciete Directe Instructie). Hier kunt u meer over lezen in de jaargids.
Verder maken we gebruik van de expertise van vakdocenten van muziekschool Waterland en cultuurhuis Wherelant. 
 
Anders organiseren: Leerplein                                    
Behalve dat wij op Oeboentoe inzetten op effectieve, klassikale instructies, streven we naar diversiteit in leren: soms zelfstandig, dan weer samen. In 2021-2022 hebben wij verschillende ruimtes, waar leerlingen van de groepen 4 t/m 8 in kleine groepjes kunnen werken onder begeleiding van onze lerarenondersteuner of leerkrachten, die hiervoor vrijgeroosterd zijn vanuit de extra gelden van het Ministerie van Onderwijs.
 
Opleidingsschool                                                
Oeboentoe is een opleidingsschool (OidS). Op dit moment zijn twee teamleden gecertificeerd OPLIS-mentor. Eén leerkracht zal de mentorentraining gaan volgen. Ons uitgangspunt is dat wij een bijdrage willen leveren aan het klaarstomen van nieuwe collega's en dat wij willen profiteren van de frisse ideeën van deze toekomstige leraren.
Bovendien vinden wij het een goede zaak als stagiaires op Oeboentoe met hun bijdrage een extra impuls geven aan de begeleiding, die wij onze leerlingen bieden.
 
Profilering - Talentweken!                                                                   
Oeboentoe heeft als slogan 'Voor elk talent!'. Deze slogan krijgt ook het komend schooljaar extra vorm in drie talentweken. Gedurende deze weken kunnen de kinderen in workshops naar keuze hun talent ontdekken en ontwikkelen. Onder begeleiding van (vak-) leerkrachten en ouders zullen wij in de workshops Techniek, Koken, Dans & Bewegen, Muziek en Groen toewerken naar de spectaculaire afsluiting op de Kijkavond op woensdag 13 april 2022.
 
Gebouw, partners en omgeving          
Wij delen ons hoofdgebouw De Kraal met meerdere partners, die zoveel mogelijk gebruik maken van elkaars kwaliteiten bij de opvoeding en het onderwijs aan de kinderen. In De Kraal zijn meerdere partners gehuisvest: Oeboentoe, peuteropvang Watoto, oecumenische basisschool Kawama, buitenschoolse opvang Anansi, het praktijklokaal, een servicepunt van Bibliotheek Waterland en een sportzaal.
 
In het schooljaar 2020-2021 is ons schoolplein vernieuwd. Op het kleuterplein is vooral met natuurlijke en duurzame materialen gewerkt, waarbij verschillende parcoursen het mogelijk maken voor de kinderen om gelijktijdig samen te ontdekken en te bewegen. Ook op het grote plein zijn nieuwe speeltoestellen geplaatst.
 
Oeboentoe en Kawama zullen dit schooljaar gezamenlijk de school opnieuw inrichten met nieuw meubilair. Hierbij zal behalve aan functionaliteit ook aandacht worden geschonken aan speelse elementen, ruimte voor kinderen die graag bewegen en aan de nieuwe manieren van werken in ons onderwijs, bijvoorbeeld op het leerplein. We gaan voor een frisse, eigentijdse en stoere uitstraling.
 

Leerlingen aan het woord

"Wij kunnen mee denken over hoe we de school beter kunnen maken."

"Er wordt goed naar ons geluisterd en ze doen er ook echt wat mee."