Onze speerpunten

Professionalisering                                             
Het team van Oeboentoe heeft sinds het schooljaar 2019-2020 behalve op studiedagen ook tijdens tweewekelijkse 'professionele leergemeenschappen' (PLG's) gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs. In het komend schooljaar 2020-2021 zullen wij daarmee verder gaan. We ontwikkelen daarbij kwaliteitskaarten waarmee belangrijke werkprocessen op school worden geborgd. Basiskwaliteit in de kernvakken zal daarbij voorop staan: Goed schrijfonderwijs, rekenen (werken op papier), spelling in doorgaande didactische lijn, taal en begrijpend lezen (startpakket Zuid-Vallei en rolwisselend leren), muziekonderwijs met de methode 1-2-3 Zing! en de methode Naut Meander Brandaan als onderdeel van onze thema's. In de onderbouw staat het observeren en registreren in KIJK! centraal.
 
Anders organiseren: Leerplein                                    
Behalve dat wij op Oeboentoe inzetten op effectieve, klassikale instructies, streven we naar diversiteit in leren: soms zelfstandig, dan weer samen. In 2020-2021 zullen wij opnieuw ons Leerplein op het podium inrichten als plaats waar leerlingen van de groepen 4 t/m 8 in kleine groepjes kunnen werken onder begeleiding van juf Rosanne. Zij geeft ook instructies en helpt kinderen bij hun dag- en weektaak. Juf Rosanne als afgestudeerd onderwijsassistent gestart met de Avans+opleiding tot leraarondersteuner.
 
Opleidingsschool                                                
Oeboentoe is een opleidingsschool (OidS). Op dit moment zijn vier teamleden gecertificeerd OPLIS-mentor. Eén leerkracht zal de mentorentraining gaan volgen. Ons uitgangspunt is dat wij een bijdrage willen leveren aan het klaarstomen van nieuwe collega's en dat wij willen profiteren van de frisse ideeën van deze toekomstige leraren.
Bovendien vinden wij het een goede zaak als stagiaires op Oeboentoe met hun bijdrage een extra impuls geven aan de begeleiding die wij onze leerlingen bieden. In de onderbouw zullen onze studenten samen met de leerkrachten een praktijkonderzoek naar spelend leren uitvoeren. In de bovenbouw wordt onderzoek gedaan naar onderzoekend leren.
 
Profilering - Talentweken!                                                                   
Oeboentoe heeft als slogan 'Voor elk talent!'. Deze slogan krijgt het komend schooljaar extra vorm in drie talentweken. Gedurende deze weken kunnen de kinderen in workshops naar keuze hun talent ontdekken en ontwikkelen. Onder begeleiding van (vak-) leerkrachten en ouders zullen wij in de workshops Techniek, Koken, Dans & Bewegen, Muziek en Groen toewerken naar de spectaculaire afsluiting op de Kijkavond op woensdag 14 april 2021.
 
Gebouw, partners en omgeving          
Wij delen ons hoofdgebouw De Kraal met meerdere partners, die zoveel mogelijk gebruik maken van elkaars kwaliteiten bij de opvoeding en het onderwijs aan de kinderen. In De Kraal zijn naast Oeboentoe peuteropvang Watoto, oecumenische basisschool Kawama, buitenschoolse opvang Anansi, het praktijklokaal in samenwerking met Wherelant, een servicepunt van Bibliotheek Waterland en een sportzaal, waar Spurd activiteiten organiseert, gehuisvest.
 
In het komend schooljaar wordt ons schoolplein vernieuwd. Op het kleuterplein zal vooral met natuurlijke en duurzame materialen worden gewerkt, waarbij verschillende parcours het mogelijk maken voor de kinderen om gelijktijdig samen te ontdekken en te bewegen. Ook op het grote plein zullen nieuwe speeltoestellen verschijnen.
 
Oeboentoe en Kawama zullen gezamenlijk de school opnieuw inrichten met nieuw meubilair. Hierbij zal behalve aan functionaliteit ook aandacht worden geschonken aan speelse elementen, ruimte voor kinderen die graag bewegen en aan de nieuwe manieren van werken in ons onderwijs, bijvoorbeeld op het leerplein. We gaan voor een frisse, eigentijdse en stoere uitstraling.
 

Leerlingen aan het woord

"Wij kunnen mee denken over hoe we de school beter kunnen maken."

"Er wordt goed naar ons geluisterd en ze doen er ook echt wat mee."