Obs Oeboentoe - 'Onderwijs op Afstand'

17-03-2020
Beste ouders/verzorgers,

Vanavond heeft u van de leerkrachten van uw kind informatie gekregen over hoe u hem of haar de komende tijd dagelijks kunt begeleiden bij 'schoolse activiteiten'. Zo krijgen de kleuters in groep 1 elke ochtend van de juf tips voor leuke activiteiten, zijn er thuiswerkpakketten voor groep 2/3 bezorgd, werken de groepen 4/5/6/7 in Zulu Connect en Google Classroom zo goed mogelijk verder aan hun reken-, taal en spellingdoelen en in groep 8 richten de leerlingen zich samen met de leerkrachten met een speciaal programma op de komende Centrale Eindtoets.
Er is door de leerkrachten in twee dagen tijd met veel creativiteit en flexibiliteit een programma 'Onderwijs op afstand' opgezet. Met als belangrijkste doel om elk kind de kans te geven een ritme te houden in de komende dagen, die toch anders aanvoelen dan gewone vrije dagen. Dat laatste zal zeker ook voor u zelf gelden. U probeert als ouders allemaal zo goed mogelijk uw werk, uw gezin, huishouden én uw persoonlijke leven te organiseren. Dat vraagt nogal wat. 

Het landelijke motto is 'Laten we een beetje op elkaar letten'. Ik wil daar graag aan toevoegen: 'Wees lief voor u zelf'. Misschien lukt het niet elke dag om uw kind bij álle activiteiten te begeleiden. Soms moet er in uw gezin misschien even een andere keus gemaakt worden. Of misschien ziet u dat sommige opdrachten of leerstof nog een beetje moeilijk zijn. Dat is niet erg, kijk of u kunt helpen. Of misschien kan de leerkracht via de chat helpen. En anders, maakt u zich vooral niet druk. Er komen er nog zoveel schooldagen in het leven... Bij alles wat wij als school uw kind en u de komende tijd bieden of vragen, geldt: 'Zoveel als goed is voor u'. Leg daarom de lat niet te hoog, houd het fijn voor uw kind én voor u zelf. Wees lief voor u zelf.

Bij vragen of onduidelijkheden zijn de leerkrachten en ik per Ouderportaal óf mail directie@oeboentoe.nl beschikbaar.

Ik wens u goede dagen en tot snel, in goede gezondheid.

Tim Jongewaard
Directeur Obs Oeboentoe
logologo-obs-oeboentoe-rechthoek-ouderportaal-1400x1000.jpg

Ouders aan het woord

"De kinderen werken steeds aan verschillende thema's."

"Spelenderwijs leren de kinderen zo heel veel. Het is fijn dat leerlingen elkaar hierbij helpen."