Praktijkatelier in volle gang!

13-11-2019

Talent Lab Praktijkatelier 2019-2020 

In dit schooljaar zijn we op Oeboentoe gestart met het eerste van onze Talent Labs, die uiting moeten geven aan onze schoolvisie Oeboentoe, voor elk talent!

Met behulp van een subsidie van de gemeente Purmerend zijn we samen met Cultuurhuis Wherelant (https://wherelant.nl) gestart met ons Praktijkatelier. Een lokaal op de begane grond is ingericht als techniekruimte/atelier; wekelijks worden daar door beeldend kunstenaar en docent Marieke Hunze lessen gegeven waarin kinderen op ontdekkende wijze in aanraking komen met techniek, kunst en natuur. Binnen deze domeinen worden activiteiten gepland die aansluiten bij onze thema's. Hiermee wordt dus ook aangesloten bij de kennisbasis die wij in ons thema leggen met de nieuwe methode Naut Meander Brandaan.
 
 
           


 

Leerlingen aan het woord

"Je krijgt veel aandacht en wordt geholpen als je hulp nodig hebt."

"De juf is alleen streng als het echt nodig is en dat vind ik goed."