Meesterschap

Ontdek de wereld om je heen.

De samenleving is aan het veranderen. We leven in een digitaal tijdperk met termen als fablabs, hackers, startups en cherry picking. Er is steeds meer informatie tot onze beschikking, innovaties gaan snel, er komen nieuwe initiatieven als Airbnb en Uber, die de gevestigde orde soms letterlijk doen wankelen. Dit beïnvloedt de manier waarop we leven, leren en werken. Met ons thematisch, onderzoekend onderwijs spelen we daar op in en ontwikkelen kinderen de 21e eeuwse vaardigheden die ze nodig hebben om mee te doen in de steeds veranderende samenleving.

Op Oeboentoe onderzoeken en ontdekken de kinderen de wereld om zich heen. Door nieuwsgierigheid, onderzoeksgeest en creativiteit komen ze al zoekend tot nieuwe vaardigheden, inzichten en kennis. Het begint met verwonderen en het formuleren van de onderzoeksvraag die aanzet tot nadenken en vraagt om een eerste, eigen, voorlopig antwoord. Vervolgens gaan de kinderen verkennen en ontdekken wat ze al weten of wat ze nog nodig hebben. Naast de basiskennis die nodig is om onderzoek te doen, spelen observeren en redeneren een belangrijke rol. Aan het einde van onderzoek worden de conclusies getrokken en gedeeld met de klas en de ouders. Dat kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld door een presentatie of een toneelvoorstelling.
De leerkracht is in het onderzoek een gelijkwaardige partner, doet mee met de kinderen en verwondert zich over de manier waarop kinderen onderzoeken en het geleerde verwerken. Zo leren we samen voor ons verdere leven.

Ouders aan het woord

"Mijn kind vindt het heerlijk om naar school te gaan, vanwege de lessen, klasgenootjes én zijn juffen."

"Hij kan er echt kind zijn én tegelijkertijd wordt hij volop uitgedaagd."